Skip to main content
test
Serviceansvarig - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker en serviceansvarig till mottagningstjänster inom tjänster för vuxna. Arbetet börjar 1.11.2022 eller enligt överenskommelse.

Lovisa stads grundtrygghetscentral producerar tjänster enligt en livscykelmodell. Tjänster produceras inom servicen för barn och ungdomar, för vuxna i arbetsför ålder och för seniorer. Antalet anställda i grundtrygghetscenttralen är cirka 400.

Som serviceansvarig för mottagningstjänsterna deltar du i utveckligen av ansvarsområdet, till dina arbetsuppgifter hör dessutom utveckling och uppföljning av vårdarbetet, planering och uppföljning av målsättningarna inom mottagningsverksamheten samt ekonomisk uppföljning.
Du fungerar som närförman för cirka 40 yrkespersoner inom vårdarbetet, dessutom fungerar du som förman för en teamledare och en avdelningsskötare.

Behörighetskrav: yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovård, eller tidigare motsvarande utbildning på institutnivå. Vi förutsätter att du har erfarenhet av förmansuppgifter inom social- och hälsovården samt god förmåga till samarbete och växelverkan. Lovisa stad är tvåspråkig, majoriteten har finska som modersmål. Uppgiften kräver tillräckliga muntliga och skriftliga färdigheter i det inhemska språk som inte är personens modersmål.

Arbetstid 38,15 h/vecka. Arbetsförhållandets villkor och lön enligt SH-avtalet. Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 och §48a i lagen om smittosamma sjukdomar. En prövotid på fyra månader tillämpas. Vald person bör innan valet bekräftas förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

serviceansvarig Senja Kangas, tfn 044 505 1978, senja.kanga@loviisa.fi
servicechef Päivi Sippula, tfn 040 188 3654, paivi.sippula@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Grundtrygghetscentralen

Kom jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Grundtrygghetscentralen i Lovisa erbjuder social- och hälsovårdstjänster, förutom seniorservice, även för Lappträsk kommun. På samarbetsområdet bor cirka 18 000 personer.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Öhmansgatan 4, Lovisa, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat