test

Serviceansvarig, hemvård (Alvar-tjänsten), Vasa

Hakuaika päättyy  8.2.2023 15:00

Vi söker
en serviceansvarig för fast anställning till Österbottens välfärdsområde, med placering till en början vid centret för verksamhetsstyrning i Vasa. Arbetet utförs vid hemvårdens Alvar-tjänster.

Till den serviceansvariges arbetsuppgifter hör att utveckla den på distans producerade Alvar-tjänsten för klienter, ansvar för informationsteknik, ledning av nätverk och samarbete med olika aktörer för att utveckla innehållet för aktiviteter. Alvar-tjänsten förverkligar hemvård på distans och stöder klienternas välmående i det dagliga livet, samt främjandet och upprätthållandet av funktionsförmåga genom program i vilket klienten deltar från sitt eget hem med hjälp av en tablett.

Vi söker nu en person som ansvarar tillsammans med distansvården för innehållet av aktiviteter. Arbetet är dagtid, kvällar och helger är lediga. I arbetet har du möjlighet att använda mångsidig kreativitet, ge idéer och utveckla verksamheten. Uppgifterna innehåller också administrativa uppgifter. Vi värdesätter erfarenhet inom hemvård, kännedom och erfarenhet av att arbeta med äldre människor, sociokulturellt ärbetssätt samt kunskap att stöda och förebygga välmående.

För att lyckas i arbetetär är det goda kontakter, kännedom av samarbetspartners samt kännedom om och inom området, till din fördel. Därtill självständig och positiv attityd, social och en vilja och förmåga att använda informationsteknik. Du behöver också ha en förmåga att leda grupper, förmåga och vilja att framträda. I arbetet är du också ansvarig för olika teknologiska lösningar för att kunna använda dem som redskap i arbetet för välmående. Till arbetet hör också studioarbete, filma, redigering och andra tekniska arbeten. Du behöver inte ha tidigare kunskap utan skolas in i dina arbetsuppgifter. Du behöver också körkort och ibland också egen bil i arbetet. Vi rör oss där det händer något och enligt klienternas önskemål! (t.ex. konstutställningar, naturen mm.) Vi värdesätter gott samspel och entusiasm, en vilja och förmåga att arbeta tillsammans i ett team och med och för klienterna, intresse för och användning av möjligheter som teknologin möjliggör.

Behörighetskrav:
Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården eller inom hälso- och sjukvård samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter omfattande 30 studiepoäng.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

hemserviceledare
Sanna Pikkala
tfn 040 763 8071
fornamn.efternamn@ovph.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan