Serviceansvarig, Noste, Vasa

Hakuaika päättyy  18.7.2024 15:00

Vi söker En serviceansvarig för Österbottens Välfärdsområdets rehabiliterande arbetsverksamhetsenhet med Noste som primär arbetsplats.

Österbottens Välfärdsområde producerar rehabiliterande arbetsverksamhet som egenproduktion och i form av köptjänster. Noste är den största egenproducerade rehabiliterande arbetsaktivitetsenheten inom välfärdsområdet, det finns cirka 130-140 kunder i tjänsten på månadsbasis. Tjänsteformen är gruppbaserad rehabiliterande arbetsverksamhet.

Din uppgift är att fungera som arbetspartner till serviceförmannen som leder helheten. Till dina uppgifter hör också att fungera som närmaste chef/förman för arbetshandledarna på enheten. I din tjänst ansvarar du för den dagliga funktionaliteten och utvecklingen av arbetet, du har ett nära samarbete med vuxensocialarbetet, du ansvarar för att planera gruppernas verksamhet och du vägleder grupperna med ett rehabiliterande förhållningssätt i samverkan med arbetshandledarna. Du ansvarar för implementering och kvalitet av socialvård och annan vägledande lagstiftning. Målet är att stärka kundernas förmåga att fungera och hantera sina liv. Syftet är också att främja kundernas delaktighet i verksamheten och dess planering.

Vi kräver att du har god organisationsförmåga samt planerings- och kommunikationsförmåga. I arbetet betonas också god samarbets- och samspelsförmåga, förmåga att reagera på snabbt föränderliga situationer och agera på ett sätt som främjar arbetsgemenskapens välbefinnande. God press- och stresstolerans, kreativitet, lösningsorienterad och förmåga att hantera själv är användbara för att utföra uppgiften.

De som bjuds in till intervjun ska ha med sig originalexamen och arbetsintyg.

Behörighetskrav:
Legitimerad yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, § 8).
God förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

Serviceföman Anu Timonen

tfn 040 614 7577, fram till 12.7.2024

Koordinerande serviceförman Kirsi Jormanainen

tfn 040 354 4708, svarar på frågor 16.7.2024 kl 8-12

fornamn.efternamn@ovph.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan