Servicechef - Porvoon kaupunki

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och personalutveckling. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Äldreomsorgen och handikappservicen söker en servicechef till hemvårdstjänsternas resultatenhet till en ordinarie tjänst 1.1.2021 eller enligt överenskommelse.

Servicechefen ansvarar för ledningen av tjänsterna inom sitt ansvarsområde, personalen, ekonomin och utvecklingen av verksamheten inom det egna verksamhetsområdet.

Hemvårdstjänsternas servicehelhet omfattar två hemvårdsområden, resurspoolen och Äppelbackens servicehus.

Behörighetsvillkor är för tjänsten lämplig högskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå samt legitimering i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) eller legitimering i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

I arbetet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Uppgiften förutsätter också tidigare erfarenhet av ledarskap, samt goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter och erfarenhet av multiprofessionella ledarskapsuppgifter samt erfarenhet av utvecklingen av nya klientvänliga servicehelheter och förändringsledning. Dessutom förutsätter vi god kännedom om verksamhetsmiljöer.

Lönen fastställs enligt AKTA.

Innan tjänsten tas emot bör den som väljs visa upp ett godtagbart läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader.

Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Skicka din ansökan senast 1.10.2020 kl. 12 via länken Sök nu.

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger servicedirektör Kirsi Oksanen, tfn 040 585 3357 eller kirsi.oksanen@porvoo.fi

Hemvårdstjänster
Adress: Borgå, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag. Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka