test
Servicechef inom hemvården, Hemvård i Svalberga - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Vi söker just dig som är sakkunnig inom arbetet med äldre och ledarskap att ta dig an uppgiften som närchef för hemvården inom hemvården i Svalberga.

Vi söker en närchef som är ivrig att leda hemvårdsverksamheten så att den blir allt bättre och motsvarar de äldres behov med beaktande av personalens arbetshälsa. Våra klienter är mycket nöjda, skolvitsordet i kundnöjdhetsenkäten var 8,45.

Som servicechef fungerar du som närchef för cirka 25 anställda inom hemvården och ansvarar för att leda produktionen av tjänster för 100-120 klienter. För din del ansvarar du för verksamheten, ekonomin och personalledningen inom området samt för att verksamheten är högklassig och trygg i enlighet med planen för egenkontroll.

Behörighetskravet är en högskoleexamen som lämpar sig för uppgiften, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga.

Dessutom förutsätts bra stresstålighet och god samarbets- och interaktionsförmåga. Uppgiften förutsätter förmåga att kunna ta ansvar, att du kan tåla halvfärdighet, förmågan att hantera omfattande helheter samt att arbeta på ett konstruktivt sätt i ett mångsidigt samarbetsnätverk.

Som merit räknas tidigare erfarenhet av arbete inom äldreservice och ledarskap inom servicearbete.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv
http://www.turku.fi/toihinkotihoitoon

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

servicechef Anne Ojanto tfn 040 546 4561, anne.ojanto@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Service för äldre och handikappservice, Äldreservice, Hemvård, Södra hemvården, Hemvård i Svalberga

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Kuralankatu 2, 20540 Turku

Sinulle suositellut työpaikat