Serviceenhetschef, serviceboende Björkbacka/Solbacken, Jakobstad

Hakuaika päättyy  24.7.2024 15:00

Vi söker en serviceenhetschef till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid serviceboende Björkbacken/Solbacken i Jakobstad.

Björkbacka/Solbacken är ett serviceboende med långvarig heldygnsomsorg som erbjuder högklassig vård och omsorg åt äldre personer. Björkbacka har 43 platser som är uppdelad på tre enheter, en av enheterna är en intervallenhet med 12 platser. På samma tomt finns Solbackens demensboende med 27 platser, som är uppdelad på tre enheter. Björkbacka/Solbacken erbjuder sina klienter en trygg, hemlik och trivsam miljö. Etiska värden är klientorientering, öppenhet, likvärdighet, rättvisa och förtroende.

Serviceenhetschefen på Björkbacka/Solbackens serviceboende planerar, utvecklar och leder enhetens verksamhet i samarbete med enhetens serviceansvarige. Till arbetsuppgifterna hör ett ansvarsfullt och mångsidigt ledarskap, vi värdesätter förmågan till självständigt arbete. Det centrala är ett fungerande teamarbete, flexibilitet och problemlösningsförmåga.

Vi söker nu till vårt arbetsteam en arbetskollega som serviceenhetschef. Vi erbjuder dig ett utmanande arbete och möjlighet att utveckla dig själv och ditt arbete tillsammans inom teamet. Arbetstiden är 100 %.

Behörighetskrav:
Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården eller inom hälso- och sjukvård samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter omfattande 60 studiepoäng.
God förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

Koordinerande serviceförman, Riitta Palmberg, 0401590505

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan