Servicehandledare, 2 tjänster - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

I Åbo stad är servicehandledarens viktiga uppgift inom servicehandledningen snabb rådgivning och handledning för äldre personer, som svarar mot klientens behov, samt en lagstadgad utvärdering av servicebehov. För äldre klienter ges servicerådgivning och -handledning i Egentliga Finlands rådgivningstelefon för äldre personer, chatt samt i Salutorgets Monitor som öppnas i vår. I servicehandledningen behandlas äldre personers, som inte har tillgång till behövliga tjänster, anmälningar om oro. I servicehandledningen finns stödtjänstkunder, servicesedelkunder inom hemvård, kunder inom hemvård som har köpt tjänsten, veteraner samt krigs- och soldatsinvalider. Servicehandledare ansvarar för dessa kunders förändringar i service, utvärderingar och koordinering av service. Servicehandledare beviljar öppna service för hem och fattar klientbeslut samt utarbetar kundorienterade serviceplaner. Dessutom tar servicehandledaren hand om koordinering av service och multiprofessionellt samarbete i enlighet med klientens behov. Servicehandledarnas arbetsredskap är bl.a. RAI Screener (mätare av funktionsförmågan), som fungerar som stöd för servicehandledarnas utvärderingsarbete och beslutsfattande. Servicehandledare gör kundservicearbete smidigt på hembesök, i kontor och hemma på distans.

Vi söker en kundserviceinriktad servicehandledare, som gärna har arbetat med äldre personer, till vår arbetsgemenskap. Dessutom önskas av sökanden erfarenhet av rådgivnings- och handledningsarbete för kunder, kunskaper om servicehandledning, goda organiserings- och planeringskunskaper, goda IT-kunskaper, beredskap för förändringar, utvecklingspositivitet, goda samarbets- och interaktionsfärdigheter, förmåga till självständigt arbete samt förmåga till multiprofessionellt samarbete. Arbetet utförs huvudsakligen på vardagar. Av sökanden önskas möjlighet att använda egen bil.

Behörighetskravet är en för uppgiften lämplig yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården eller tidigare utbildning på institutnivå.

Läs mer

http://www.turku.fi

Mer om arbetsgivaren

Eira Helin, chef för servicehandledningen
tfn 040 193 8607 (to 17.9.2020 kl. 10-11 och må 21.9.2020 kl. 10-11) eller eira.helin@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansök-ningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Service för äldre och handikappade, Äldreservice, Hemvård, Servicehandledning
Adress: Aurakatu 8, KOP-kolmio, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029