Servicehandledare till Katalysatorn - Kirkkonummen kunta

Servicehandledare till Katalysatorn

Fr.o.m. ingången av år 2021 har i Kyrkslätt startat ett Katalysator-projekt med ESF-finansiering. I Katalysatorn Kyrkslätt (Kirkkonummen Vauhdittamo) skapas ett till unga riktat serviceställe med låg tröskel enligt Navigatorns verksamhetsmodell som gäller kommuninvånare över 30 år. Vid servicestället får kommuninvånarna information och träning i frågor som gäller arbetslivet och utbildning. Vid Katalysatorn får man branschövergripande information, rådgivning, handledning och stöd gällande de olika förvaltningsområdenas basservice och omfattande samarbetsnätverk.

Vi söker en servicehandledare för tiden 26.4.2021-31.12.2022 eller enligt överenskommelse. Av den sökande förväntar vi oss för branschen lämplig yrkeshögskoleexamen eller yrkesexamen på andra stadiet samt muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi förväntar oss att sökanden har tidigare erfarenhet av kundstyrning och främjande av sysselsättning. Till uppgiften väljs personen som arbetsgivaren på basis av intervjuer anser vara den mest lämpade.

Arbetsbilden omfattar servicerådgivning och -styrning, handledning av gruppfunktioner, kundkommunikation, utveckling av tjänster, samarbete med det uppsökande ungdomsarbetet och kommunens övriga förvaltningsområden och aktörer inom tredje sektorn.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 2442,76 €/månad. Vid besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs till uppgiften ska förete ett straffregisterutdrag enligt 6.2 § i straffregisterlagen.

Ansökningar lämnas in senast 21.4.2021 kl.12.00 i första hand elektroniskt via www.kommunrekry.fi (arbetsnyckel 348645).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Förfrågningar: Navigatorn / Katalysatorn närmaste chefen Pekka Sinisalo, pekka.sinisalo(at)kirkkonummi.fi

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Työikäisten palvelut, Työikäisten sosiaalipalvelut
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och omfattas av HRT-kollektivtrafiken. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats Läs om oss www.kyrkslatt.fi

Sinulle suositellut työpaikat