Skip to main content
test
Serviceplanerare till ett chatt-pilotförsök - Porvoon kaupunki

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en serviceplanerare till en chatt-rådgivning till det gemensamma projektet i anslutning till social- och hälsovårdsreformen i Östra Nyland till ett anställningsförhållande för viss tid 3.10.2022-31.12.2023.

Kommunerna i Östra Nyland är med i Social- och hälsovårdsministeriets projekt Framtidens social- och hälsocentral vars mål är att bedöma kommunernas serviceproduktion och möjligheter och förnya modellen för närtjänster och samordnade tjänster för att underlätta kommunernas bärkraft, förbättra tillgången till tjänster och ge invånarna tjänster av allt högre kvalitet. I fortsättningen bildar dessa kommuner Östra Nylands välfärdsområde, som ansvarar för ordnandet och produktionen av social-, hälsovårds- och räddningstjänster i regionen från 1.1.2023.

Nu söker vi till projektet Framtidens social- och hälsocentral en serviceplanerare för att genomföra styrningen av regionala socialtjänster samt chatt-pilotförsök riktade till unga och deras föräldrar. Din uppgift är att svara till kunder som tagit kontakt via chatten och vägleda dem att hitta de aktörer samt med deras behov i beaktan vägleda dem att hitta aktörer och stödmetoder i ett tidigt skede som de behöver med beaktande av klientens behov. Du ska känna till lagstiftningen för socialvården, den lokala social- och hälsovårdsstrukturen och lokala aktörer samt det lokala servicenätet. Du har utmärkta kunskaper i kundbetjäning och växelverkan, ett lösningsorienterat arbetsgrepp och du kan betjäna både på finska och svenska. Du leder arbetet självständigt, kan planera ditt eget arbete samt bedöma och vidareutveckla verksamheten på basis av erfarenheter som fås från pilotprojekten. Du upplever arbetet med elektroniska tjänster som en naturlig del av servicehandledningen, du har mycket goda IT-kunskaper och du är ivrig på att utveckla tjänster.

Vi erbjuder dig en trevlig arbetsgemenskap som stöder din yrkesmässiga utveckling och arbetsuppgifter som är ansvarsfulla och mångsidiga. Arbetet utförs självständigt och i grupp med hjälp av olika intressentgrupper och teamet. Du får en separat utbildning om hur du kan hjälpa de unga och deras föräldrar via webben.

Behörighetskravet är för uppgiften lämplig högskoleexamen eller annan lämplig examen, kännedom om social- och hälsovårdstjänster samt några års arbetserfarenhet inom branschen. Vi förutsätter att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Arbetet är dagarbete. Arbetet kan också göras på distans. Veckoarbetstiden är 36,25h. Lönen är 2973€/månad.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är sex (6) månader.

Skicka din ansökan senast 22.8.2022 före kl. 15 via länken Sök nu. Intervjuerna anordnas som gruppintervju.

Mera information ger projektchef Jaana Forslund, jaana.forslund@borga.fi, tfn 040 676 1382.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ger projektchef Jaana Forslund, jaana.forslund@borga.fi, tfn 040 676 1382.

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdssektorns ledning

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat