Serviceplanerare - Vaasan kaupunki

Serviceplanerare - Vaasan kaupunki

Vasa stads förvaltning för grundläggande utbildning söker en serviceplanerare för tiden 1.8.-31.12.2019.

Behörighetskravet är en lämplig högskoleutbildning.
Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

I serviceplanerarens uppgifter ingår att svara för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet, behandling av olycksfall i skolan samt grundläggande utbildningens klubbverksamhet. Personen som väljs till uppgiften samarbetar med den finskspråkiga och svenskspråkiga skoldirektören.

Vi värdesätter organiseringsförmåga och förmåga till självständigt arbete, samarbetskunskaper samt goda färdigheter i informations- och kommunikationsteknik. Personen som väljs till uppgiften ska utveckla sitt serviceområde i samråd med förvaltningspersonalen.

Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Skoldirektör Kari Nummela, tfn. 040-754 7702
Skoldirektö Marianne West, tfn. 040-777 3225

Bildningssektorn/Förvaltningen för grundläggande utbildning
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren