Skip to main content
test
Servicesecretare - Kokkolan kaupunki

Bli servicesekreterare i Karleby!

Vi söker en servicesekreterare för fast anställning till Karleby stads Tillstånd. Ansvarsområdet Tillstånd sköter miljöskyddsuppgifter, byggnadstillsyn, parkeringsövervakning samt tillståndsärenden som gäller allmänna områden. Ansvarsområdet har 22 sakkunniga anställda av vilka tre arbetar som servicesekreterare.
Servicesekreterarens arbetsuppgifter består i huvudsak av uppgifter inom miljötillsynsteamet. Därtill ingår arbetsuppgifter inom byggnadstillsynen. Servicesekreteraren sköter bland annat verkställandet av tillstånds- och tillsynsärenden samt beslut, kungörelser, hantering av dokument samt arbetsuppgifter som anknyter till arkivering och fakturering.
Den som blir vald har enligt kompetens och intresse också möjlighet att delta i assisterande uppgifter inom miljötillsyn, delta i beredningen av rapporter och beslut och på så sätt också öka sin kompetens och sina färdigheter i miljöskyddsarbetsuppgifter inom olika delområden.
Vi förväntar oss att den sökande har ett energiskt arbetsgrepp och är en kundinriktad person med positiv attityd. Vi förutsätter goda datatekniska färdigheter. Dessutom värdesätter vi självständighet och beredskap att tillägna sig nya arbetsuppgifter samt god interaktionsförmåga och ett tjänstvilligt arbetsgrepp som värdesätter kunden. Arbetsuppgifterna förutsätter utmärkta kunskaper i finska. Kunskaper i svenska ses som merit.
Lämplig högskoleexamen, annan motsvarande lämplig examen eller motsvarande kunskaper och färdigheter som på annat sätt kan påvisas är de bästa förutsättningarna att klara arbetet.
Tidigare erfarenhet av kommunalförvaltning samt särskilt erfarenhet av miljötillsyn eller byggnadstillsyn ses som merit. Även behärskning av data- och ärendehanteringssystemet Dynasty 10 samt Trimble Locus-systemet ses som merit liksom förtrogenhet med förvaltningslagen, kommunallagen, miljöskyddslagstiftning och arkivering.
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp på skild begäran i samband med en eventuell intervju.
Det är möjligt att arbeta delvis på distans hos Karleby stads Tillstånd. Därför är det möjligt att sköta arbetet delvis också på distans enligt överenskommelse. Välkommen till vår trevliga arbetsgemenskap!

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

tf. stadsmiljöjurist Juhani Hannila, puh 044 7809307 juhani.hannila@kokkola.fi
miljöinspektör Tuomas Hirvijoki puh. 040 8068309 tuomas.hirvijoki@kokkola.fi
Den som blir vald ska före mottagandet av befattningen visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen och andra anställningsförhållandets villkor bestäms enligt allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Befattningen tillsätts enligt överenskommelse. Ansökan med meritförteckning ska lämnas in senast 31.3.2023 kl. 16. via systemet kuntarekry.

Lär dig mer om oss

Tillstånd

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2400 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt. Välkommen till oss!


Adress: Stadshuset, Salutorget 5, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat