Skip to main content
test
Servicesekreterare, familjerättsliga tjänster - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en servicesekreterare för fast anställning till enheten för familjerättsliga tjänster vid resultatområdet barn och familjeservice. Placering vid socialcentralen i Vasa. Servicesekreteraren ingår i ett team bestående av service- och byråsekreterare inom socialvården med olika placeringsorter inom välfärdsområdet.

Resultatområdet barn och familjeservice ansvarar för socialvårdens del för allt socialt arbete och all socialservice som riktar sig till barn och familjer.
Servicesekreteraren tjänar förutom de familjerättsliga tjänsterna även familjerådgivningen och vid behov socialarbete inom barnskydd och barn- och familjesocialt arbete. Tyngdpunkten på arbetet kan förändras under tiden enligt verksamhetens behov.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a.:
- Betjäning och handledning av klienter samt hantering av tidsbokningar
- Hantering av klientskap i klientdataprogrammet
- Ärende- och dokumenthanteringsuppgifter
- Fakturagranskning
- Arkiveringsuppgifter
- Posthantering
- Berednings-, och verkställighetsuppgifter
- Uppdatering av hemsidor och intranät
- Göra lagerbeställningar
- Vid behov vikariera övriga sekreterare
- Övriga stöd- och kontorsuppgifter

Eftersom servicesekreteraren stöder serviceområdets personal i varierande uppgifter samt även har klientkontakt värdesätter vi goda kommunikationsfärdigheter, ett serviceorienterat sätt och flexibilitet. Vi värdesätter också tidigare erfarenhet från den sociala sektorn, kommunala förvaltningen eller av sekreteraruppgifter samt goda IT-kunskaper, förmågan att lära sig nya dataprogram och användarvana av Abilita socialvård. Viktiga egenskaper hos servicesekreteraren är goda samarbetsfärdigheter, förmågan att arbeta självständigt och förmåga att strukturera upp sitt eget arbete utgående från verksamhetens behov.

Vi erbjuder dig en tillsvidare anställning, arbete under flexibel kontorstid och möjligheten att utveckla ditt kunnande inom olika uppgiftshelheter i en organisation i förändring.


Behörighetskrav:
Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra stadiet.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Chef för barn och familjetjänster
Carola Lindén
tel. 044 721 9004 (under tiden 8.8 - 14.8)
Administrativ chef Elli-Noora Kapiala
tel. 040 687 694 (under tiden 15.8 - 24.8)
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat