test
Siivous- ja ravitsemispäällikkö - Perhon kunta

Perho on n. 2 700 asukkaan vireä ja itsenäinen
maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla.
Yrittäjyyden, hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden
edistäminen ohjaavat toimintaamme.


Perhon kunta julistaa haettavaksi

SIIVOUS- JA RAVITSEMISPÄÄLLIKÖN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN VIRAN

kunnan siivous- ja ravitsemispalveluihin. Siivous- ja ravitsemispalvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaudesta ja viihtyisyydestä, pesulapalveluista sekä kunnan ruokahuollosta varhaiskasvatuksesta ikäihmisiin. Siivous- ja ravitsemispäällikkö toimii siivous-, ravitsemis- ja pesulapalveluiden lähiesimiehenä noin 30 työntekijälle ja vastaa näiden palveluiden aukottomasta toimivuudesta.

Kelpoisuusehtona on soveltuva alan korkeakoulututkinto (Restonomi (AMK) tai vastaava esimiestasoinen koulutus). Työtehtävissä tarvitaan organisointi-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja, paineensietokykyä, taloudellista ajattelukykyä, järjestelmällisyyttä, itsenäistä ajattelukykyä ja kykyä ilmaista itseään selkeästi sekä kirjallisesti että suullisesti. Myös taloushallinnon, laskentatoimen, työlainsäädännön sekä tietotekniikan hallinta ovat tärkeitä. Lisäksi hyvä itsetunto ja luottamus omaan ammattitaitoon edesauttavat työssä.
Arvostamme esimieskokemusta, palveluhenkisyyttä, innostunutta asennetta työhön, oma-aloitteisuutta ja sujuvia yhteistyötaitoja sekä kehittämismyönteisyyttä. Työkokemus aloilta katsotaan eduksi. Käytössä olevien ohjelmistojen tuntemus katsotaan eduksi (Dynasty, Populus, Jamix ja Titania)

Tehtäväkohtainen palkka 3000€, hakija voi myös esittää palkkatoiveen. Noudatetaan KVTES:n mukaista työehtosopimusta. Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi (6) kuukautta. Virka täytetään 1.3.2022 alkaen.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan tekniselle lautakunnalle, tulee toimittaa
os. Perhon tekninen lautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse
kirjaamo@perho.com. Hakemukseen tulee merkitä siivous- ja ravitsemispäällikön virka. Hakemuksiin tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta.

Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 24.1.2022 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdolliset haastattelut järjestetään 27-28.1.2022

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706, alpo.anisimaa@perho.com. vt. siivous- ja ravitsemispäällikkö Sirpa Itäniemi, 0400 24 11 24, sirpa.itaniemi@perho.com

Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton kunta- periaatetta.
Lisätietoja kunnasta www.perho.com.

Perhossa 14.12.2021 Tekninen lautakunta


Lisätietoja

http://www.perho.com

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706, alpo.anisimaa@perho.com. / vt. siivous- ja ravitsemispäällikkö Sirpa Itäniemi, 0400 24 11 24, sirpa.itaniemi@perho.com

Lisätietoja

Perhon kunta

Perho on n. 2.700 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla.


Osoite: Keskustie 2 69950 Perho, 69950 Perho
Perhon kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat