Sijaiseksi Kymsoteen - Carea

Sijaiseksi Kymsoteen - Carea

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten keikkatyöt Kymsotessa

Hakeudu sijaiseksi Kymsoten toimipisteisiin osastohoitoon, vastaanotoille, asumispalveluihin ja kotihoitoon.

Sijaisuuksien tekeminen tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua laaja-alaisesti toimintaamme. Tarjolla on mielenkiintoisia ja vaihtelevia tehtäviä sairaanhoitajille, lähihoitajille, sosionomeille ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneille tai näiden alojen opiskelijoille. Arvostamme sijaisten työkokemusta tai harjoittelukokemusta sillä toimialalla, johon olet hakeutumassa sijaisuuteen. Sairaanhoitajan sijaisuuksiin tarvitaan opiskelijoilta vähintään 140 op.

Tutustu Kymsoteen työnantajana ja kehitä osaamistasi keikkailemalla!

Muistathan, että 1.3.2018 astui voimaan tartuntalain työntekijän rokotussuojaa koskeva asetus. Kymsotelaiset työskentelevät rokotettuina.

Rekrytointipäällikkö Tove Forsström p. 044 223 1919

Kymsote

Vuonna 2019 aloittaa toimintansa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote. Kymsoten tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kymsote tavoittelee toiminnassaan parasta asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on tulevaisuuden toimija. Tavoite on, että kymenlaaksolaiset ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa.

Tutustu työnantajaan