Sijaishuollon sosiaalityöntekijän sijaisuus - Jyväskylän kaupunki

Sijaishuollon sosiaalityöntekijän sijaisuus - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin sijais- ja jälkihuolto toimii omana yksikkönä osana lastensuojelun palveluja. Sijaishuollossa työskentelee seitsemän sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kolme toimistotyöntekijää sekä johtava sosiaalityöntekijä.
Nyt haemme sijaishuoltoon

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

määräaikaiseen viransijaisuuteen 1.9. - 30.11.2019.

Sijaishuollon sosiaalityöntekijä vastaa Jyväskylän kaupungin huostaanotettujen lasten asioiden hoidosta. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja ikätason mukaan. Sosiaalityöntekijän keskeisimpiä työtehtäviä ovat sijoitettujen lasten säännölliset tapaamiset, lasten asiakassuunnitelmaneuvottelujen järjestäminen, yhteistyö lasten verkostojen sekä sijaishuoltopaikkojen kanssa. Lisäksi sijaishuollon sosiaalityöntekijän vastuuseen kuuluu työskentely perhehoitajien vastuutyöntekijänä.

Kelpoisuusehtona on Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Hakijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä moniammatillista ja aktiivista työotetta. Effica -asiakastietojärjestelmän hallinta sekä aiempi lastensuojelun työkokemus katsotaan eduksi. Pätevien hakijoiden puuttuessa sijaisuuteen voidaan huomioida myös sijaisen kelpoisuusehdot täyttävä loppuvaiheen opiskelija.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Viransijaisuudessa on koeaika. Valitun on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Sosiaalityöntekijä Päivi Soikkeli-Jakoaho, puh. 014 266 3522 tai sähköpostitse: paivi.soikkeli-jakoaho@jkl.fi

Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan