Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän somaattisella tulosalueella on haettavana 12.3.2021 klo 15.00 mennessä

AISTIKLINIKKAAN KUULUVASSA SILMÄTAUTIEN TOIMENPIDEYKSIKÖSSÄ

SILMÄLEIKKAUSSALI-SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUS AJALLE 1.5.-31.10.2021

Haemme tähän aktiiviseen ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön joustavaa, operatiivista ajattelua omaavaa leikkaussalihoitajaa. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia leikkaussalitiimissä ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Silmätautien toimenpideyksikössä tehdään n 1000 kaihileikkausta vuodessa ja sen lisäksi karsastus- ja luomileikkauksia sekä pientoimenpiteitä. Työ on päivätyötä ja sairaanhoitaja sitoutuu työnkiertoon toimenpideyksikössä ja tarvittaessa myös silmätautien poliklinikalla.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto (amk) tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Lisäksi erikoistuminen leikkaussalityöhön ja etuna erityisesti silmäkirurgian osaaminen.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto-ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen mukaisesti. Toimessa noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy 12.3.2021 klo 15:00.

Lisätietoja antaa Osastonhoitaja Raija Lammi puh 0406534403

email: raija.lammi@soite.fi


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.