Sisäilma-asiantuntija - Kotkan kaupunki

Teknisiin palveluihin haetaan sisäilma-asiantuntijaa nykyisen sisäilma-asiantuntijan jäädessä eläkkeelle. Tehtävä on vakituinen ja valittava voi aloittaa tehtävässä 1.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä on ollut aiemmin haettavana 11.8.-31.8.2021. Tuona aikana saapuneet hakemukset huomioidaan tehtävää täytettäessä.

Sisäilma-asiantuntija osallistuu kaupungin toimitilojen kunnon seurantaan, kiinteistöjen kuntokatsastus/-tarkastus toimintaan. Tärkeä osa tehtävää on myös osallistuminen kaupungin toimitilaomaisuuden PTS-suunnitteluun ja kunnossapitokohteiden määrittelyyn. Sisäilma-asiantuntija osallistuu myös toimitilojen olosuhteita koskevaan laatu- ja kehitystyöhön.

Sisäilma-asiantuntijan tehtävänä on ohjata kaupungin rakennusten sisäilma-asioiden koordinointia ja ennakoivia toimenpide-ehdotuksia osana toimitilahallinnon PTS-suunnittelua. Kyseessä on asiantuntijatehtävä, jossa keskeisin tehtävä on tuottaa tietoa ja suunnitella sisäilman laatua parantavia toimenpiteitä myös ennakoivasti sekä osallistua sisäilma-asioiden viestintään. Sisäilma-asiantuntija osallistuu kaupungin sisäilma-asioihin liittyvään kehitystoimintaan ja on mukana sisäilmaan liittyvissä olosuhdeselvityksissä ja niiden ratkaisemisessa. Sisäilma-asioiden käsittelyä varten on Kotkassa oma toimintamalli, jota noudatetaan.

Sisäilma-asiantuntija toimii alansa asiantuntijana rakennusterveysasioista viestittäessä eri toimijoille. Tehtävään kuuluu valmistella sisäilma-hankkeiden tekniset asiat yhdessä teknisten palvelujen muun henkilöstön kanssa ja toimia mukana asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisessa. Sisäilma-asiantuntija on teknisten palvelujen yhteyshenkilö toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Tehtävä edellyttää liikkumista kaupungin eri toimipaikoissa ja työn itsenäinen hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ymmärrystä ja osaamista rakennusterveysasioista, kiinteistönpidosta sekä kaupungin eri asiakasryhmien toiminnasta. Tehtävään valittava hallitsee rakennusfysiikan, tutkimusten järjestämisen sekä osaa toimia sisäilma-asioihin liittyvissä asiakaspalvelutilanteissa. Tehtävään valittavan eduksi luetaan suoritettu RTA-tutkinto. Hakijalta odotetaan hyvää suullista ja kirjallista viestintää sekä kykyä toimia paineen alla.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi rakennustekniikan tai ympäristöteknologian insinööri AMK.

Palkka KVTES:n mukainen (TS), tehtäväkohtainen palkka 3 219,78 €/kk.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kk koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Kotkan kaupungilla panostetaan monipuolisesti henkilöstön ja esimiesten perehdyttämiseen, hyvinvointiin, työkyvyn ylläpitoon sekä koulutukseen. Työnantaja tarjoaa useita henkilöstöetuja, mm. kulttuuriin ja liikuntaan liittyen. Meillä tehdään palkitun kaupunkistrategian hengessä rohkeita tekoja, huolehditaan toisistamme ja kaupungistamme reilusti ja rakkaudelle. Kotka on väylä uusiin mahdollisuuksiin. Kotkan kaupunki on savuton työpaikka.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti kirjautumalla rekrytointijärjestelmään. Apua hakemuksen jättämiseen saat numerosta 040 352 4737 (ma-pe klo 7-14). Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan kaupunki, Kirjaamo, PL 205, 48101 KOTKA. Haastattelut voidaan aloittaa hakuaikana.

Lisätietoja

http://www.linkedin.com/company/kotkan-kaupunki/
http://www.facebook.com/kotkankaupunki

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat ma 20.9. klo 12-16 ja ti 21.9. klo 12-16
- sisäilma-asiantuntija Risto Karnaattu p. 040 663 6875
- toimitilapäällikkö Tero Huusko p. 040 631 8132

Lisätietoja

Kotkan kaupunki, Tekniset palvelut

Kotka on eloisa kaupunki meren äärellä, vain reilun tunnin matkan päästä pääkaupunkiseudulta. Kotkan kaupunki pitää reilusti huolta työntekijöistään ja tarjoaa jatkuvasti koulutusta ja monipuolista virkistys- ja työhyvinvointitoimintaa. Kotkassa on komea merellinen asuinympäristö, jonka palkitut puistot tarjoavat paljon harrastusmahdollisuuksia. Kotkassa asut aina lähellä palveluita ja Suomenlahden tai Kymijoen rantaa, kohtuuhinnalla.

Kotkalaiset ovat ystävällisiä ja lähestyttäviä - ja ylpeitä rakkaasta kotikaupungistaan. Liity rohkeasti joukkoomme! Katso lisätietoja www.kotka.fi


Osoite: Kustaankatu 2, 48100 Kotka

Sinulle suositellut työpaikat