Sivistysjohtajan virka - Pellon kunta

Sivistysjohtajan virka - Pellon kunta

Vahvistamme organisaatiotamme ja etsimme nyt vakituista SIVISTYSJOHTAJAA Pellon kuntaan, Lappiin. Virka on uusi ja pääset aloittamaan työsi puhtaalta pöydältä.

Sivistysjohtaja johtaa osastonsa palveluiden järjestämistä, strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä talouden suunnittelua ja seurantaa. Hän toimii lautakunnassa sivistysasioiden esittelijänä ja vastaa toimialansa asioiden valmistelusta. Sivistysjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja osallistuu aktiivisesti myös koko kunnan kehittämiseen.

Toimialajohtajana sivistysjohtaja vastaa Pellossa sivistyspalveluiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus, koulutoimi (perusopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta), toisen asteen koulutus, työllisyysasiat, muut sivistyspalvelut (kansalaisopisto ja musiikkiopisto) sekä liikunta-, nuoriso-, kirjasto ja kulttuuripalvelut.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä toimialan tuntemus. Lisäksi edellytetään opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (986/1998) 2. luvun 2 §:n mukaista kelpoisuutta. Tehtävän menestyksellistä hoitamista auttaa kasvatus- ja opetustoimen hallinnon ja juridiikan osaaminen. Virkaan valittavalta edellytetään kunnallishallinnon ja -talouden yleistä tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja, kehittämisotetta sekä kykyä strategiseen ajatteluun. Aiempi kokemus sivistystoimen johtamistehtävistä ja henkilöstöhallinnon osaamisesta katsotaan eduksi.

Virka on haettavana 15.5.2019 klo 14:00 - 9.6.2019 klo 23:59 siten, että virka täytetään 1.8.2019 alkaen.

Viran täytössä on 6 kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista

Virkoja haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta, mutta halutessaan kirjallisen hakemuksen voi myös lähettää osoitteeseen Rekrytointi, Kunnantie 4, 95700 Pello.

Lisätietoja

http://www.pello.fi

Kunnanjohtaja Eero Ylitalo 040 631 7001 eero.ylitalo@pello.fi, elinvoimajohtaja Kai Korhonen 040 674 4318 kai.korhonen@pello.fi, vs. henkilöstökoordinaattori Janne Tolvanen 040 637 5334 , janne.tolvanen@pello.fi

Pellon kunta, Elinvoimalautakunta
Osoite: Pello

Pello on ennakkoluuloton ja pirteä kunta Tornionjokilaaksossa, Ruotsin rajalla, lohen valtakunnassa. Täällä elethään hyvvää elämää, jolle kaunis luonto, selkeät vuodenajat ja aktiivinen kulttuurielämä antavat erinomaiset mahdollisuudet. Täällä on hyvä asua ja työskennellä. Käväse kathoon tarkemmin meistä meän kotisivuila www.pello.fi.

Tutustu työnantajaan