Sivutoiminen tuntiopettaja - Auran kunta

Auran yhtenäiskoulu hakee lukuvuodelle 2020-2021 määräaikaista, sivutoimista, matemaattisten aineiden tuntiopettajaa. Opetettavat aineet ovat matematiikka, fysiikka ja kemia sekä mahdollisesti muut aineet sopimuksen mukaan.
Opetustuntien määrä tulee olemaan 10-15 tuntia viikossa ja tämän lisäksi hakijalta toivotaan halukkuutta tehdä sijaistunteja. Hakijalta toivotaan joustavuutta ja laaja-alaista kiinnostusta opetettaviin aineisiin sekä halua työskennellä kaikilla luokka-asteilla.

Auran yhtenäiskoulu on noin 460 oppilaan yhtenäinen peruskoulu, jossa toimii neljä kunnan pienryhmää. Henkilökuntaa yksikössä on yli viisikymmentä, joista opettajia hivenen alle neljäkymmentä.


Tutustu työnantajaan

Rehtori Ville Kouki 0505549742

Auran kunta
Osoite: Urpontie 2, 21380 Aura

Auran yhtenäiskoulu