Sivutoiminen tuntiopettaja (talouden johtaminen) - Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Kajaanin Ammattikorkeakoulu on 'pieni suuri korkeakoulu', jossa toimii innovatiivinen Master School -toiminnallinen yksikkö. KAMKin Master School vastaa yhdeksästä ylemmästä amk -tutkinnosta (YAMK). Opiskelijoita on yhteensä noin 350. Koulutukset ovat työelämän kehittämistutkintoja, joista hyötyvät sekä opiskelijat että työnantajat.

Haemme Master School -tiimiin vankkaa talousosaajaa, jolla on yritysten ja /tai julkisen sektorin talouden johtamiskokemusta sekä opetus/ohjausosaamista verkossa. Talouden johtamisen opinnot toteutuvat kaikissa johtamisen ja kehittämisen yamk- koulutuksissamme. Opinnot tuotetaan verkkoon ja tuotteistamisessa on apuna KAMKin verkko-opetuksen tiimi. Opintojakso sisältää seuraavia kokonaisuuksia:

Talouden johtaminen osana johtamisjärjestelmää
Erilaiset talouden raportit, laskelmat ja suunnitelmat päätöksenteon tukena
Talouden analyysit, tunnusluvut, niiden tulkinta ja hyödyntäminen johtamisessa sekä päätöksenteossa
Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja pääomarakenteen hallinta
Talousviestintä osana talouden johtamisjärjestelmää

Edellytykset:
-ylempi korkeakoulututkinto (jatkotutkinto katsotaan eduksi)
-vankka työkokemus talouden johtamistehtävistä
-opetus/ohjausosaaminen
-hyvää suullista ja kirjallista viestintää
-tiimi- ja etätyöskentelyn taidot
-englannin kielen taito

Arvioitu tuntimäärä talouden johtamisen -opintojen suunnitteluun ja toteutukseen on 350 h vuonna 2021. On mahdollista, että opetusta on tarjolla lisää, kun otetaan huomioon osaamisesi. Voit hoitaa työn etänä. Työ alkaa 11.1.2021.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät AVAINOTES-työehtosopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja

http://www.kamk.fi
http://www.kamk.fi/fi/Hakijalle/YAMK-koulutukset

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: Master School -koordinaattori Eija Heikkinen (etunimi.sukunimi@kamk.fi), 044-7101202 tai Kimmo Nikkanen (etunimi.sukunimi@kamk.fi), 044-7101409

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Ketunpolku 1, 87100 Kajaani

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n (KAMK) toimintaa ohjaavana visiona on kehittyä Suomen tekevimmästä korkeakoulusta älykkäimmäksi korkeakouluksi. Kajaanin Vimpelinlaakson kampuksellamme on n. 2000 opiskelijaa. Koulutamme sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, tradenomeja, insinöörejä, liikunnanohjaajia ja restonomeja sekä tarjoamme myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kyseisissä tutkinnoissa. Osa opiskelijoistamme opiskelee englanninkielisissä koulutuksissamme. Tehtävämme on myös alueen kehittäminen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Profiloidumme tulevaisuudessa entistä enemmän kansainvälisyyden hyödyntämiseen alueen kehittämisessä. Toimintaperiaatteenamme on toimia yhteistyössä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä vahvistaa monialaista yhteistyötä.