Sivutoiminen tuntiopettaja - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki hakee ortodoksisen uskonnon sivutoiminen tuntiopettaja vuosiluokille 1-9 Keskuskouluun ajalle 13.8.2020-6.6.2021.

Keskuskoulu on 408 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee keskustassa. Osa tunneista pidetään Huutoniemen koulussa ja Merenkurkun koulussa.

Virkaan on asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme luokanopettajan pätevyyttä: asianomaisen uskonnon opinnot ovat sisältyneet hänen suorittamiinsa peruskoulussa opetettavien aineiden tai aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin
TAI
aineenopettajan pätevyyttä: on suorittanut aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot.

Lisäksi edellytämme hyvää yhteistyökykyä, toiminnallisten työtapojen hallintaa sekä halua oppia uutta.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ortodoksisen uskonnon opettamisesta.
Arvostamme innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta.

Tarjoamme suuren työyhteisön monipuolisen osaamisen ja tuen uudessa työtehtävässä.

Koeaika on viisi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut ovat viikolla 24.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Rehtori Britt Kaskela-Nortamo, puh. 040-730 5561

Sivistystoimi/Keskuskoulu
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.