Sjukskötare (2), akutpsykiatri avdelning 1 - Vaasan sairaanhoitopiiri

Vi söker
två sjukskötare till serviceområdet för psykiatri, placering till en början vid akutpsykiatriska avdelningen 1. Avdelningens verksamhet förutsätter att vi har både kvinnliga och manliga vårdare. På grund av nuvarande personalstruktur riktar vi denna rekrytering till manliga vårdare.


Behörighetskrav: legitimerad sjukskötare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighetsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Sofia Storfors
Tel. 044 323 2175
Överskötare Tanja Jaakola
Tel. 044 323 4808
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!