Skip to main content
test
Sjukskötare (2), inremedicin och neurologi, VCS - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
två (2) sjukskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början på avdelning för inremedicin och neurologi, H6 (E5), vid Vasa centralsjukhus. Arbetet börjar 29.8.2022. Även sjukskötarstuderande i slutskedet av sina studier beaktas.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningskötare Pauliina Lundström
tfn 06 213 6810 (kl. 7-15.00)
Överskötare Johanna Syren
tfn 040 523 9749
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat