Sjukskötare - Porvoon kaupunki

Sjukskötare - Porvoon kaupunki

Social- och hälsovårdstjänsterna i Borgå söker till tjänster för vuxna en sjukskötare till ett arbetsavtalsförhållande för viss tid från 1.11.2019. Sjukskötaren kommer att arbeta inom mentalvårds- och missbrukstjänster.

Du kommer att arbeta självständigt, i par och i en multiprofessionell arbetsgrupp. Du kommer mest att samarbeta med våra klienter som får behandling av opioidberoende. Dina klienter består också av vuxna som behöver många former av stöd, som sökt hjälp inom mentalvårds- och missbrukstjänster eller som hänvisats till vård. Ditt arbete består av klientarbete som stärker klientens egna resurser och hjälper att klara av vardagen. I arbetet fokuserar du på att höra klientens egen röst.

Du har sjukskötarutbildning. Du har flera års erfarenhet av missbruks- och/ eller mentalvårdsarbete. I det mångprofessionella teamet kan ditt kunnande av missbruks- och mentalvårdsarbete användas som stöd i vårdarbete. Anvisningar om god medicinsk praxis och användning av indikatorer är bekant för dig och du vill göra ett högkvalitativt arbete som grundar sig på dessa. Kompetens att ge substitutionsbehandling av opioidberoende personer med läkemedel räknas som merit.

Du är van att göra serviceplan/vårdplan och du vill använda planen tillsammans med klienten som stöd i ditt arbete.

Vi förväntar oss av dig både god samarbetsförmåga och självständigt beslutsfattande, vilja att ta ansvar, genuin växelverkan, mod att förnyas i ditt arbete och fungera tillsammans med klienten och grupperna.
För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Anställningsförhållandets villkor bestäms enligt AKTA, med möjlig rekryteringstillägg.

Prövotiden är sex månader. Den valda bör visa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Dina kunskaper i läkemedelsbehandling säkerställs genom tentamen i läkemedelsbehandling LOVe.

Skicka din ansökan senast 3.10.2019 kl. 15 via länken Sök nu.
Tidigare ansökningar beaktas.

Läs mer

https://www.borga.fi/missbrukarkliniken-2

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare uppgifter om uppgiften ger förman för mentalvårds- och missbrukartjänster Tarja Lappi tfn 0406761388 eller sjukskötare Marjut Saario tfn 0400 564 683.

Mentalvårds- och missbrukartjänster
Adress: Porvoo, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!