Sjukskötare - Porvoon kaupunki

Sjukskötare - Porvoon kaupunki

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en sjukskötare för tiden 2.9.2019 - 14.7.2020 till Näse rehabiliteringscenter, avdelning 1.

På avdelningen 1 sköts i huvudsak patienter som behöver ortopedisk fortsatt rehabilitering. Utöver vård och rehabilitering utreder man på avdelningen patientens helhetssituation, bedömer den rätta vårdplatsen och ordnar fortsatt vård samt trygg utskrivning för patienten. Största delen av rehabiliteringspatienterna återvänder hem, vid behov med hjälp av stödåtgärder och hemrehabilitering.
Avdelningen har 24 patientplatser. Personalen består av en avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, ett hälsocentralsbiträde, sjukskötare och närvårdare.
Fysioterapeutens och ergoterapeutens samt socialarbetarens tjänster kan anlitas vid behov. Läkaren arbetar på avdelningen under vardagar.

Behörighetskravet är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare. Kunskaper i båda inhemska språken, erfarenhet av arbetet på en avdelning (hälsovårdscentral/sjukhus) samt gällande kompletterande utbildning i läkemedelsbehandling, LOVe, räknas som merit. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetet är periodarbete.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap som stöder den yrkesmässiga utvecklingen och där man utför teamarbete med ett rehabiliterande arbetsgrepp. Vi förutsätter flexibilitet, ansvarsfull inställning och samarbetsförmåga samt förmåga att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Den som väljs för arbetet bör uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är fyra månader.

Skicka din ansökan senast 18.7.2019 kl. 15 via länken Sök nu.

Läs mer

https://www.borga.fi/rehabiliterings-avdelningar-och-hemsjukhus

Mera information ger avdelningsskötare Eva Frejborg, tfn 0400 936 888, eva.frejborg@porvoo.fi och biträdande avdelningsskötare Minna Petrelius, tfn 040 137 3644, minna.petrelius@porvoo.fi

Näse rehabiliteringscenter, avd. 1
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren