Sjukskötare - Porvoon kaupunki

På Näse rehabiliteringscenter avd. 3 vårdas klienter som insjuknat i hjärt-, lung- och infektionssjukdomar. Avdelningen, som har 26 platser, fungerar också som palliativ stödenhet. Vi planerar att grunda fyra (4) st. palliativa specialsjukvårdsplatser på avdelningen.

Vi förstärker vårt team pga. att verksamheten ändrar, vi söker två sjukskötare till avdelningen till ordinarie arbetsförhållande från 22.6.2020 eller enligt överenskommelse.

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Sjukskötarens arbete är mångsidigt och du tillhör ett mångprofessionellt team. Vi förverkligar även krävande palliativ vård, samt vård i livets slutskede som kräver olika former av läkemedelsvård samt andra lindrande vårdmetoder. Vi uppskattar avklarad tilläggsutbildning i palliativ vård och/eller erfarenhet av palliativ vård.

Behörighetskravet är legitimerad sjukskötare / hälsovårdare. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetet är 3-skiftesjobb.

Kunskaper i båda inhemska språken och erfarenhet av avdelningsarbete (hälsovårdscentral / sjukhus) räknas som merit.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 2577,20 €/månad. Borgå stad är en rökfri arbetsplats. Den som anställs, skall uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 1.6.2020 kl. 12 via länken Sök nu!

Läs mer

http://www.borga.fi/halsocentralssjukhuset-1

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger avdelningsskötare Päivi Savolainen, tfn 040 515 5401.

Näse sjukhus avd 3
Adress: Askolinsväg 1, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Savuton työpaikka