Sjukskötare (3), avdelning för specialgeriatri - Vaasan sairaanhoitopiiri

Sjukskötare (3), avdelning för specialgeriatri - Vaasan sairaanhoitopiiri

Vi söker
3 vikarier för sjukskötare till serviceområdet för bäddavdelningsvård för tiderna 28.5.2019-31.8.2020, 29.7.2019-31.5.2020 och 1.7.-31.12.2019. Placering till en början vid specialgeriatriska avdelningen.

Behörighetskrav: legitimerad sjukskötare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Lisätietoja

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Avdelningsskötare Kirsi Haavisto
tel. 044 323 2215
kirsi.haavisto@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Osoite: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Tutustu työnantajaan