test

Sjukskötare (3), samjouren, Vasa

Hakuaika päättyy  25.9.2023 15:00

Är du intresserad av jobba inom akutvård?

Vi söker tre (3) sjukskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid resurshanteringsenhet 3. Till uppgiften hör att fungera som intern vikarie vid samjouren.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

avdelningsskötare
Niina Rintamäki
tfn 040 358 4162
koordinerande serviceförman
Anna-Mari Sanjama
tfn 044 213 4805
fornamn.efternamn@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Tutustu työnantajaan