test

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och på personalutveckling. Människan och en smidig vardag är viktiga för oss.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker två (2) sjukskötare till avdelning 3 vid Näse rehabiliteringscenter, till ett ordinarie anställningsförhållande. Jobbet börjar 1.3.2022 tai enligt överenskommelse.

I arbetet ingår sjukskötarens uppgifter på rehabiliteringsavdelningen, på vilken vårdas akut sjuka patienter med inremedicinska och kirurgiska sjukdomar samt patienter som får palliativ vård och vård i livets slutskede.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap som stöder yrkesmässig utveckling i en trivsam arbetsmiljö där man utför teamarbete med ett rehabiliterande arbetsgrepp. Arbetet ställer klienterna i fokus och utgångspunkten för arbetet är en bra och meningsfull vård och rehabilitering för dem.

Behörighetskrav är sjukskötare (YH) eller institutnivå. Som merit räknas fortbildning i läkemedelsbehandling LOVE och fortsatta studier i palliativ vård.

Vi förutsätter förmåga att kunna arbeta som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt en ansvarsfull inställning till arbetet. Vi värdesätter beredskap att utveckla den egna yrkeskunnigheten och arbetsenhetens verksamhet.

Arbetsgivaren stöder i tilläggsutbildningen.

Lönen fastställs enligt SH-avtalet. Lönen är 2634,73- 2785,76/månad.

Arbetet är treskiftsarbete och arbetstiden är 38 h 15 min/vecka.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Skicka din ansökan senast 31.1.2022 kl. 12 via länken Sök nu!

Läs mer

https://www.borga.fi/avdelning-3

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsinformatioin ger Päivi Savolainen tfn 040 5155 401, paivi.savolainen@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Näse rehabiliteringscenter, avdelning 3

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Askolins väg 1 F, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat