Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och personalutveckling. Människan och en smidig vardag är viktiga för oss.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en sjukskötare till Näse rehabiliteringscenter, avdelning 2 till ett ordinarie anställningsförhållande från 11.10.2021 eller enligt överenskommelse.

På avdelning 2 vårdas klienter som har sjukdomar eller problem när det gäller minne, mental hälsa eller missbruk. På avdelningen undersöks och behandlas också klienternas andra akuta sjukdomar som en del av klientens helhetsbetonade vård. Funktionell rehabilitering och säker läkemedelsbehandling är en viktig del av vården. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelningen är 1,5 veckor och största delen av klienterna återvänder hem från avdelningen med hjälp av behövliga stödåtgärder.

Utöver vård och rehabilitering utreder man på avdelningen patientens helhetssituation, bedömer rätt vårdplats och ordnar fortsatt vård samt trygg utskrivning.

På avdelningen genomförs 3-5 dagars avgiftningsperioder, och klienten kommer till avdelningen med en remiss från hälsostationen, missbrukarkliniken eller sjukhuset.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap som stöder yrkesmässig utveckling i en trivsam arbetsmiljö där man utför teamarbete med ett rehabiliterande arbetsgrepp. Arbetet ställer klienterna i fokus och utgångspunkten för arbetet är en bra och meningsfull vård och rehabilitering för dem.

Behörighetskravet är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare. Kunskaper i båda inhemska språken, LOVe-utbildning och arbetserfarenhet inom branschen räknas som merit.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi förutsätter förmåga att kunna arbeta som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt en ansvarsfull inställning till arbetet. Vi värdesätter beredskap att utveckla den egna yrkeskunnigheten och arbetsenhetens verksamhet.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Uppgiftsbaserad lön är 2634,73 €/månad.

Arbetet är treskiftsarbete och arbetstiden är 38 h 15 min/vecka.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 30.9.2021 kl. 12 via länken Sök nu!

Läs mer

https://www.borga.fi/avdelning-2

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsinformation ger avdelningsskötare Eva Frejborg tel 0400936888, eva.frejborg@porvoo.fi eller biträdande avdelningsskötare Maria Stenström tel 0405265886, maria.stenstrom@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Näse rehabiliteringscenter, avdelning 2

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Askolins väg 1 G, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat