test
Sjukskötare - Kristiinankaupunki

Vård- och omsorgscentralen lediganslår 3 sjukskötarvikariat till hemvården. Tillträde 20.12.2021 eller enligt överenskommelse. Vikariaten är 100% och t.o.m 31.8.2022. Behörighetskrav är sjukskötare enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Kristinestads stad anställer all personal med primär arbetsplats angiven men arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Verksamheten övergår till Österbottens Välfärdsområde från och med 1.1.2022. Arbetstid och löneförmåner enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet).
Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Före tillträdandet av befattningen skall uppvisas friskhetsintyg och uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med smittoskyddslagens 48 §. Prövotiden är 6 månader.

Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Vård- och omsorgsdirektören, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Britt-Mari Kaarre tel. 040-545 8092.

Lär dig mer om oss

Vård- och omsorgscentralen

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristiinankaupunki

Sinulle suositellut työpaikat