Skip to main content
test

Sjukskötare till hemvården

Söker du ett intressant och givande arbete som sjukskötare? Är hemvården fortfarande ett främmande område för dig? Det gör inget, för nu har du en ypperlig möjlighet att bekanta dig med hemvården och möjligheterna inom det. Om du är genuint intresserad av vårdarbetet för äldre personer är du just den yrkesperson inom vårdarbete som vi söker.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en sjukskötare till hemvården till ett ordinarie anställningsförhållande. Arbetet börjar så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Hemvården är för äldre personer, handikappade och långtidssjuka vars funktionsförmåga begränsar dem att göra sina sysslor i vardagen självständigt. I hemvården arbetar vi med ett rehabiliterande grepp i arbetet, vi stärker klientens egna resurser och uppmuntrar dem att vara aktiva. Målet för hemvården är att främja och upprätthålla klientens välbefinnande, hälsa och livskvalitet i deras hemmiljö.

Som sjukskötare är du teamansvarig och sakkunnig inom sjukvården. Du stöder, ger råd och handleder såväl teamets närvårdare som klienter och anhöriga. Tillsammans med teamets nårvårdare bedömer du klienternas vårdbehov och tillräckligheten av tjänsterna. Klientarbetet består av hembesök eller arbete på kontoret. Sjukvårdsåtgärderna kan till exempel bestå av sårvård, blodprov, kvarliggande kateter och näringsvård genom medicintekniska produkter. Till dina uppgifter hör också planering, genomförande och bedömning av det kliniska vårdarbetet och läkemedelsbehandlingen. Du samarbetar mycket med hemvårdens läkare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialarbetare och apoteket samt andra yrkespersoner inom social- och hemvården.

Arbetet förutsätter en helhetsbetonad syn på människan och hans eller hennes behov. Arbetet kräver organisationsförmåga, gruppfärdigheter, initiativförmåga samt förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande. I det här arbetet behöver du gott kliniskt kunnande, kundbetjäningsfärdigheter, aktiv inställning, och du tål stress och det att alla arbeten inte är slutförda. Arbetet är mångsidigt, arbetsuppgifterna varierar från dag till dag, du lär dig ständigt nytt och får använda dina färdigheter brett. I det dagliga arbetet använder du klientdatasystemet LifeCare och mobilapplikation genom verksamhetsstyrningssystemet Hilkka. Som verktyg för planeringen av vården använder vi RAI-bedömningen.

Vi erbjuder dig en bra och individuell introduktion och vill hjälpa dig att komma i gång med dina nya uppgifter. Introduktionen sker tillsammans med en mer erfaren kollega på överenskommet sätt och enligt dina behov. Du får alltid stöd av teamets övriga sjukskötare och chef.

"Om jag är helt ärlig hade jag inte kunnat föreställa mig att jobba med äldre personer, men det här har varit ett av mina bästa val! Nu har jag en sådan känsla att jag inte kommer att lämna det här jobbet innan jag går i pension. Jag gör dagarbete och har jour bara fem veckoslut per år. För mig är det här som en dröm! Mitt arbete är mångsidigt: jag sköter klientens grundläggande vård, tar blodprov, gör sårvård, samtalar med klienten - vi har ansvar för klientens hela hälsa." - sjukskötare Cecilia, Anställda berättar - Borgå

I detta arbete kan man göra det möjligt för de äldre att under sista tiden av livet få leva ett gott och värdigt liv. Arbetets verkningsfullhet syns i klienternas förnöjsamhet och i hur de klarar sig och mår i sitt eget hem.

Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit.

Behörighetskravet är sjukskötarexamen (YH) eller tidigare examen på institutnivå eller specialsjukskötarexamen eller hälsovårdarexamen eller barnmorskeexamen med legitimation som sjukskötare.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § och 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. I social- och hälsovårdsuppgifter krävs det ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen Covid-19 eller att du laboratorieverifierat har haft sjukdomen Covid-19 högst sex månader tidigare.
Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är sex månader.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 2687,42 €/månad. Arbetet är i regel dagarbete, veckoslutsskift med cirka två månaders mellanrum. Du har också möjlighet att göra fler skift under kvällar, helger och veckoslut.

Skicka din ansökan så snabbt som möjligt på adressen, dock senast 3.10.2022 före kl. 12 via länken Sök nu. Intervjuer ordnas redan under ansökningstiden, och inledningen av arbetet kan överenskommas flexibelt. Om du är intresserad, ta modigt kontakt!

Mera information ger hemvårdsledare Anne Voutilainen, tfn 040 502 2755 och Ann-Catrin Tapanainen tfn 0400 690 983.

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/halsa-och-valfard/tjanster-for-aldre/hemvard/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsinformatioin ger kotihoidon ohjaajat Anne Voutilainen, puh. 040 502 2755 ja Ann-Catrin Tapanainen puh. 0400 690 983.

Lär dig mer om oss

Hemvård

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat