Skip to main content
test
Sjukskötare - Loviisan kaupunki

Bli en del av vårt härliga team! Vi söker en sjukskötare till effektiverat serviceboende inom seniorservicen, placering vid arbetsförhållandets början, Taasiagården. Arbetet börjar 17.10.2022 eller enligt överenskommelse.

På grund av få sökande har ansökningstiden förlängts. Vi beaktar redan inkomna ansökningar.

Taasia är beläget i Tessjö. På Taasia finns 28 platser för serviceboende med heldygnsomsorg och 6 platser för rehabiliterande korttidsvård för klienter i behov av intervallvård. Korttidsvården kan även ta emot klienter med kort varsel. Vid vår enhet finns mångsjuka äldre personer med varierande funktionsförmåga.

Vår verksamhet är personcentrerad och stimulerande. Dess syfte är att upprätthålla de boendes funktionsförmåga och resurser. Vi respekterar de äldres självbestämmanderätt och främjar deras rätt till ett självständigt, gott liv och till att själva fatta beslut som berör dem och den vård de får. Vården och omsorgen fortgår på vår enhet till livets slut, så vårdaren har nytta av terminalvårdskunskaper. På vår enhet bor både finskspråkiga och svenskspråkiga äldre personer.

En viktig del av vårt arbete går ut på att utveckla arbetet, ha ett rehabiliterande arbetssätt och upprätthålla ett gott arbetsklimat. Du får en fin chans att vara med och utveckla vården av äldre och dess processer som del av en yrkeskunnig arbetsgemenskap.

Sjukskötarens arbete består av övergripande planering, utvärdering och genomförande av klientens vård och tjänster tillsammans med klienten och anhöriga. Sjukskötaren arbetar målinriktat för att genomföra vården av klienterna i samarbete med arbetsgemenskapen.

Vi förväntar oss att du är aktiv, tar initiativ och är genuint intresserad av äldreomsorg. Som professionell yrkesutövare kan du förena din expertis och dina kollegers kunnande, men vid behov fattar du beslut också självständigt. Som teammedlem är du flexibel och innehar en vilja att förbinda dig till organisationens mål. Du gestaltar helheter och vill kontinuerligt utveckla ditt kunnande och äldreomsorgen. Vi förutsätter att du har goda interaktions- och samarbetsfärdigheter, att du är ansvarsfull, har god organisationsförmåga och ett personcentrerat sätt att arbeta.

Vi erbjuder dig en chans att arbeta i en inspirerande och kunnig arbetsgemenskap. Du får en god introduktion i arbetet och trevliga, stödjande arbetskamrater.

Behörighetskrav: yrkeshögskoleexamen inom social- eller hälsovård, eller tidigare motsvarande utbildning på institutnivå. Arbetstid 114,75 h/tre veckor. Uppgiften kräver kunskaper i båda inhemska språken.

En prövotid på fyra månader tillämpas. Valda personer bör innan valet bekräftas förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 samt § 48a i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tf verksamhetsledare Hanna Bergman, hanna.bergman@loviisa.fi, tfn: 044-5051013
Servicechef Sofie Klawèr-Kallio, sofie.klawer-kallio@loviisa.fi, tfn: 044-0555345

Lär dig mer om oss

Loviisan kaupunki, Perusturvakeskus

Grundtrygghetscentralen Kom jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människära och företagsvänlig service på två språk.

Grundtrygghetscentralen i Lovisa erbjuder social- och hälsovårdstjänster, förutom seniorservice, även för Lappträsk kommun. På samarbetsområdet bor cirka 18 000 personer.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats


Adress: Notkolavägen 1, 07955 Tesjoki
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat