Sjukskötare 50 %, Björkbacka, Jakobstad

Hakuaika päättyy  12.8.2024 15:00

Vi söker en vikarie för sjukskötare i deltid (50 %) till Österbottens välfärdsområdet, Björkbacka servicehem i Jakobstad, för tiden 1.8.2024-31.1.2025.

Placering vid Solbackens enhet för minnessjuka klienter. Solbacken är en del av Björkbacka servicehem. Som sjukskötare på Björkbacka servicehem arbetar du i två skift, men vi erbjuder även möjlighet till nattskift.

Du arbetar som en del av en tvåspråkig och multiprofessionell arbetsgemenskap där dina yrkeskunskaper och syn på vårdarbetet värdesätts. Arbetet i vår enhet är månsidigt och varierande. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga, en professionell och positiv inställning till arbetet samt ett intresse för att lära dig nya saker.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

serviceenhetschef Milla Stenberg

tfn 040 805 1514

milla.stenberg@ovph.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan