test

Sjukskötare 78,43 %, Villa Göta och Åke, Närpes

Hakuaika päättyy  13.2.2023 15:00

Vi söker
en vikarie för sjukskötare i deltid till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Villa Göta och Åke i Närpes. Vikariatet inleds snarast möjligt och avslutas 30.4.2023. Arbetstiden är 30 h/v (78,43 % av heltid). Skiftarbete.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

serviceenhetschef Carina Antfolk.
tfn 040 674 6084
ann-carina.antfolk@ovph.fi

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Tutustu työnantajaan