Skip to main content
test
Sjukskötare, dagkirurgi, VCS - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en vikarie för sjukskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början på dagkirurgin vid Vasa centralsjukhus. Vikariatet inleds snarast möjligt och avslutas 15.2.2024.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Koordinerande avdelningsskötare
Terhi Venäläinen
tfn 06 213 5402
Överskötare Saija Seppelin
tfn 040 653 1726
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65130 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat