Skip to main content
test
Sjukskötare, Fyrgården, Malax - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en vikarie för ansvarig sjukskötare till Österbottens välfärdsområde för tiden 29.8.2022 - 28.5.2023. Placering till en början vid Fyrgården i Malax.


Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare samt lämplig administrativ tilläggsutbildning.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Serviceenhetschef
Sofia Smått-Nyman
tel. 040 650 8140
sofia.smatt-nyman@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Malax, 66100 Maalahti
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat