test

Sjukskötare, Grevehemmet (Krs)

Hakuaika päättyy  10.2.2023 15:00

Vi söker
en sjukskötare till Österbottens välfärdsområde, inom mental- och missbrukarvårdens boendetjänster med placering till en början vid Grevehemmets effektiverad serviceboende i Kristinestad.

Grevehemmets serviceenhet är en boendeenhet för effektiverad serviceboende med 10 platser.
Din främsta uppgift är sjukskötareuppgifter och se till att invånarna mår bra genom att stödja deras egna resurser och främja deras funktionsförmåga. Vi värdesätter ett ansvarskännande och flexibelt arbetsgrepp och intresse att arbeta med mental- och missbruksrehabiliterande. Arbetet är skiftarbete.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Koordinerande serviceförman
Sinikka Keto tel. 0400 866 789
Chef för mental- och missbrukarvård
Marja Mustonen, tel. 040 141 7381
fornamn.efternamn@ovph.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan