Skip to main content
test
Sjukskötare/Hälsovårdare, Pargas hälsocentral - Paraisten kaupunki

SJUKSKÖTARE/HÄLSOVÅRDARE, PARGAS HÄLSOCENTRAL

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en ny ordinarie vakans som SJUKSKÖTARE/HÄLSOVÅRDARE på Pargas hälsocentral från och med 19.12.2022 eller enligt överenskommelse. Pargas stad betalar nu ett 200€ rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Vi söker dig till vårt diabetesteam! Om du är intresserad av diabetesarbete så är just Du den person vi söker. Du har en bra inställning till arbete och som njuter av arbete med patienter. Vi uppskattar att Du är flexibel, ställer dig öppen och positiv till förändring och utveckling och kan arbeta självständigt på mottagning. Du har också god förmåga att arbeta i mångprofessionella team.

Målet för vården och behandlingen av diabetes är ett så friskt och bra liv som möjligt nu och i framtiden. Målet är att patienten ska må bra, utan symtom samt att förebygga följdsjukdomar till diabetes.

Vi uppskattar arbetserfarenhet av vård av patienter med diabetes. Vi ger dig introduktion i arbetet och kontinuerlig tilläggsskolning till arbetet. För oss är det viktigt att ha ett positivt och uppmuntrande arbetsklimat på arbetsplatsen. Ditt arbete är dagsarbete.

Lönen 2667,32€

Behörighetsvillkoren:
Hälsovårdare eller sjukskötare YH eller tidigare hälsovårdarexamen på institutnivå. Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 och § 48 a. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex (6) månader.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter och ytterligare information om uppgiften
Janette Sundqvist, avdelningsskötare, tfn 040 488 5503
Suvi Simelius-Nieminen, vårdchef, tfn 040 821 0606
Vi intervjuar redan under ansökningstiden.
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 483368. Ansökan och behövliga intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 11.12.2022. Ansökningarna returneras inte.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Hälsovård, Pargas hälsocentral

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: vapparvägen 15 a, 21600 Parainen

Sinulle suositellut työpaikat