test

Sjukskötare, Hemsjukhus, Lojo, vikariat

Hakuaika päättyy  22.4.2024 15:45

Välkommen som sjukskötarvikarie till Lojo hemsjukhus!

Hemsjukhusens verksamhet överfördes från den specialiserade sjukvården till Västra Nylands välfärdsområde i början av 2024. Kom med och utveckla och planera verksamheten för hemsjukhusen tillsammans med en innovativ och aktiv personal. Lojo hemsjukhus erbjuder vård på sjukhusnivå dygnet runt.

Vi söker en flexibel teamspelare - för dig är en patientorienterad verksamhet och ett smidigt samspel med ditt eget team och samarbetspartnerna inom den specialiserade sjukvården det viktigaste.
Du uppfattar omfattande helheter men du sköter också omsorgsfullt arbetsuppgifter som kräver detaljerad planering och verkställande.

Hemsjukhusets viktigaste patientgrupper är infektionspatienter som får intravenös läkemedelsbehandling och patienter som får symtomatisk vård och terminalvård. På hemsjukhuset genomförs läkemedelsbehandling förutom via vanliga IV-vägar även via krävande medicineringsvägar, såsom CVK och portar. Hemsjukhuset erbjuder separat utbildning för dessa. Vi ordnar lämplig introduktion och du får stöd från din chef. I arbetet har du tillgång till arbetsgivarens bil.

Arbetet är 3-skiftsarbete men du kan själv påverka dina arbetstider. Om du blev intresserad kan du ringa oss för att fråga mer, vi svarar gärna.

Den valda ska genomgå ett narkotikatest enligt Västra Nylands välfärdsområdes antidrogprogram.
Uppgiften förutsätter ett straffregisterutdrag enligt 28 § i lagen om tillsyn över social- och hälsovården av personer som arbetar med äldre.

Vi förutsätter körkort samt ett giltigt IV-läkemedelstillstånd som grundar sig på LOVe-utbildningen.
IV-tillstånd för HUS kan omvandlas till tillstånd för Västra Nylands välfärdsområde. Det är också möjligt att avlägga IV-tillståndet innan anställningsförhållandet inleds eller under introduktionen.

Arbetsplatsens namn och adress: Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo
Arbetstid: 114 timmar 45 minuter per vecka eller enligt överenskommelse.
Anställningen är på viss tid.

Behörighetskrav: legitimerad sjukskötare.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. För uppgiften krävs en tuberkulosutredning enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi värdesätter: goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska och god samarbetsförmåga.

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda våra anställda förmåner. Vi erbjuder företagshälsovård. Du får 200 euro per år till ditt förfogande, som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, motions- eller kollektivtrafikförmåner.

Yhteystiedot

Mer information fås av avdelningsskötare Satu Munck, tfn 040 353 7836 satu.munck@luvn.fi eller serviceansvarig Jutta Tiesmäki, tfn 040 512 8916 jutta.tiesmaki@luvn.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Tutustu työnantajaan