test
Sjukskötare, Hemvård - Sipoon kunta

Vi söker experter och yrkespersoner! Vill du vara med och skapa framtidens hemvård och ta servicen hem till de behövande?

Hemvården i Sibbo kommun stödjer och möjliggör en god och trygg vardag i kundernas egna hem. Vårt arbete inriktar sig på att vårda, rehabilitera och förebygga en försämring av funktionsförmågan hos de äldre och sjukare klienterna.
Hemvården i Sibbo kommun arbetar i två skift. Vi har tre team för regelbunden hemvård och ett bedömningsteam. Hemvården i Sibbo följer en modell för självstyrande teamarbete (s.k. Buurtzorg-modellen), där varje arbetstagare har en möjlighet att själv planera och påverka bl.a. sitt eget arbetsschema, sitt välmående i arbetet samt och sättet hur man arbetar. Arbetstagare har en möjlighet att påverka innehållet i sin arbetsdag och hur implementera den. Våra team organiserar dagens arbete självständigt med hänsyn till kundens behov.

Är du en expert inom äldreomsorgen? Har du ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor och främja deras välmående, hälsa och social aktivitet?

Vi söker nu en SJUKSKÖTARE till hemvård till en ordinarie befattning, arbetet inleds enligt överenskommelse så snart som möjligt.

Hos oss får du en trevlig arbetsmiljö, stöd av en mångprofessionell arbetsgemenskap samt möjlighet att utveckla det egna arbetet och kunnandet. Att utveckla nya verksamhetsmodeller, stärka personalens kunnande och upprätthålla ett gott arbetsklimat hör till våra tyngdpunktsområden.

Behörighetskravet för befattningen är yrkeshögskoleexamen som sjukskötar i vilken ingår legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994; JulkiTerhikki). Vi värdesätter positivt attityd till tvåspråkighet. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket beaktas vid valet. Vi värdesätter erfarenhet av arbete med äldre personer och hemvård. Vi förväntar oss att du har ett självständigt grepp om arbetet samt att du är hurtig och positivt inställd till utveckling.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt det allmänna Social- och hälsovård tjänste- och arbetskollektivavtalet (SOTE TES) och i arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på sex månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 713,79 euro + eventuella tillägg. Sjukskötaren har periodarbetstid och arbetet är tvåskiftsarbete. För att sköta uppgiften krävs körkort, möjlighet att använda egen bil är önskvärt.
Den som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökan ska lämnas in senast 2.2.22 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi./sv/rekry . Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid intervjun. Intervjuer inledas redan under ansökningstiden, vänligen lämna din ansökan snart.

Läs mer

https://fi-fi.facebook.com/sipoon.kotihoito
https://www.sipoo.fi/sv/socialservice/service-for-aldre/ https://www.youtube.com/watch?v=DKslN4aSqfs

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om uppgiften ger hemvårdsledare Katja Suursalmi 050 338 5761 eller katja.suursalmi(at)sibbo.fi

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för äldre

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst.


Adress: Jussasvägen 18 H, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat