Sjukskötare (hemvård) - Lohjan kaupunki

Vi söker sjukskötare till semestervikariat av olika längd tillhemvården, hemförlovningsteamet samt resurspersonalen och resurspoolen inom Lojo stads seniorservice. Även vårdstuderande beaktas.

Placeringen av resurspersonalens medarbetare vid enheterna är långvarig. Rollen för medarbetarna i resurspoolen är mer mobil och arbetsplatsen kan ändras dagligen. Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i tvärprofessionella hemvårdsteam inom hela Lojo.

Hemvården är i regel för äldre, personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka personer avsedd vård, omsorg och sjukvård som sker i hemmet. Verksamhetsprincipen för hemvården är att erbjuda hemvårdsklienter god, säker och behovsenlig omsorg. Vi samarbetar med anhöriga till klienter samt samarbetspartner som medverkar i deras omsorg.

Behörighetsvillkor: Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Sjukskötarstuderanden ska ha minst 150 studiepoäng.

Utöver formell behörighet förväntar vi oss kompetens i vårdarbete, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt. Dessutom värdesätter vi ett utvecklingsinriktat arbetssätt, erfarenhet inom hemvården och goda färdigheter till interaktion, vilket arbetet inom teamet kräver. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. Vår personal är kunnig samt intresserad av kundarbete och utveckling av det. Personalen skolar in dig i arbetet.

Körkort och möjlighet att använda egen bil är meriterande för sökanden. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den som väljs till vikariatet säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe. Inom hemvården sker arbetet i två skift, nattvården utgör en egen verksamhet. För vikariaten krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuer och val görs redan under ansökningstiden.

Lönen fastställs enligt AKTA. Prövotiden är hälften av anställningens längd.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktinformation:
Hemförlovningsteam, resurspersonal och resurspool, områdesansvarig inom hemvården Katariina Pelkonen tfn 044 374 7643 eller katariina.pelkonen@lohja.fi
Västra Lojo serviceområde serviceområdeschefen Teija Wägg, tfn 044 767 4884 eller teija.wagg@lohja.fi
Tallbacka-Centrum serviceområde och nattsköt, serviceområdeschefen Jutta Tiesmäki tfn 050 561 3191 eller jutta.tiesmaki@lohja.fi
Nummentausta-Centrum serviceområde, serviceområdeschefen Pirjo Leinonen tfn 050 357 7890 eller pirjo.leinonen@lohja.fi
Routio-Centrum serviceområde, serviceområdeschefen Lea Loukkalahti tfn 050 326 6509 eller lea.loukkalahti@lohja.fi
Virkby-Ojamo serviceområde, serviceområdeschefen Sari Oksanen tfn 050 561 3193 eller sari.oksanen@lohja.fi
Chef(en) för servicehandledning och stöd för hemmaboende Päivi Degerholm, tfn 050 357 4534 eller paivi.degerholm@lohja.fi

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 1.12.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-267-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Stöd för hemmaboende
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka