test

Sjukskötare, intensivvårds- och övervak.avd., VCS

Hakuaika päättyy  8.12.2022 15:00

Vi söker
en sjukskötare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid intensivvårds- och övervakningsavdelningen på Vasa centralsjukhus.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjukskötare.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

avdelningsskötare
Anna Cederholm
tfn 040 183 6698
överskötare
Saija Seppelin
tfn 040 653 1726
fornamn.efternamn@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan