Sjukskötare - Lohjan kaupunki

Sjukskötare - Lohjan kaupunki

Vi söker en sjukskötare för visstidsanställning till Tupala och Kotola till och med 31.12.2019.

Sjukskötarens arbete omfattar bland annat att arbeta som expert på vårdarbete, självständigt ge kunderna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja kundernas hälsa och funktionsförmåga, vägleda kunder och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete. Sjukskötaren sköter om laboratorieundersökningar och genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet kräver förmåga till prövning och självständig bedömning av olika situationer samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. Till sjukskötarens arbete hör även studerandehandledning och inskolning av nya anställda.

Behörighetsvillkor: Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Även studerande beaktas.
Därutöver förväntar vi oss att sökande har erfarenhet av seniorarbete samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetsgrepp i ett multiprofessionellt arbetslag.

Intervjuerna inleds redan under ansökningstiden.

Lönen fastställs enligt AKTA. Vid tillsättningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska före tillträdet eller inom den överenskomna tiden uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja

http://www.lojo.fi

avdelningsskötare Kaisa Niskala tfn 050 326 6508
överskötare Hannele Patjas, tfn 044 369 1121
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 3.6.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-92-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Serviceområdet för seniorer, Rehabilitering och omsorg
Osoite: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Tutustu työnantajaan