Sjukskötare/Missbrukarcentret - Vaasan kaupunki

Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en sjukskötare till ordinarie arbetsförhållande i Vasa missbrukarcenter.

Vasa missbrukarcenter erbjuder vård för över 18 åriga personer som insjuknat i rusmedelsberoende. Till nyktringsvården samt akutvården och avgiftningen kan man söka sig baserat på lågtröskelprincipen, utan remiss och oberoende av tiden på dygnet. Därtill förverkligar vi substitutionsvård för personer som insjuknat i opiodberoende.

Arbetsinsatsen för den sjukskötare som rekryteras riktar sig i huvudsak till substitutionsvården för opiodberoende.

Vi erbjuder sjukskötarna en möjlighet till intressant och mångsidigt arbete, där förutom akut missbrukararbete betoningen ligger på terapeutiska arbetsmetoder samt att leda klienter som insjuknat i rusmedelsberoende mot en rusfri livsstil.

Behörighetskravet är sjukskötarexamen (YHS).

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Den huvudsakliga klientgruppen är klienterna inom substitutionsvården, vars vård sker med hjälp av medicinering och psykosocialt stöd. Vi förutsätter gedigen medicinsk kompetens, goda terapeutiska växelverkningsfärdigheter samt förmåga att arbeta med klienter som insjuknat i rusmedelsberoende i olika arbetsuppgifter inom missbrukarcentralen. Därtill förutsätter vi beslutsamt ömsint, aktivt samt yrkesmässigt starka arbetsmetoder samt förståelse för rusmedelsberoende som sjukdom.

Vi uppskattar språkfärdighet, kännedom om rusmedel, rusmedelsberoende samt utmaningar med sinnets funktionsförmåga. God arbetsplatsfärdighet uppskattas även stort.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd, samtett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Missbrukarcentrets chef Mika Nevasaari, tfn 040 544 7917

Social- och hälsosektorn / Missbrukarcentret
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.