Sjukskötare, närvårdare, hälsovårdare eller studerande inom området, Raseborg, Hangö och Ingå

Hakuaika päättyy  30.9.2024 15:45

Hej du sjukskötare, närvårdare, hälsovårdare och studerande inom området!

Vi inom Västra Nylands välfärdsområde erbjuder vikariat men också fastanaställning på olika enheter i Ingå, Hangö och Raseborg. Arbetsuppgifterna kan vara tidsbundna och arbetstiden kan variera men också möjligheter till fastanställning finns.

Med över 7000 sommarstugor, 1300 holmar och mysiga stadskärnor hittar du lätt ett favoritställe för just ditt nästa karriärsteg! Kombinera just din spetskompetens med ett jobb där varje anställds personlighet får synas och uppskattas!

Tveka inte utan skicka en ansökan så kontaktar vi dig. Under samtalet kartlägger vi ditt kunnande och dina intresseområden, samt berättar hurdana arbetsmöjligheter vi kan erbjuda inom Västra Nylands välfärdsområde.

Våra enheter är placerade runtom Ingå och Raseborgs område i till exempel Hangö, Ekenäs och Karis.


Hör åå di så siir vi närmare!


Du kan exempelvis arbeta inom:

-Tjänster för äldre vars syfte är att stöda äldres möjligheter till ett självständigt och tryggt liv hemma eller i en hemliknande miljö.
-Tjänster för barn, unga och familjer vars mål är att erbjuda barn, unga och familjer rätt riktat stöd i rätt tid inom hela välfärdsområdet.
-Funktionshinderservice vars uppgift är att stöda personer med funktionsnedsättning i det dagliga livet enligt personernas individuella behov för ett självständigt, individuellt och betydelsefullt liv.
-Enheten för mental- och missbruksvård som ordnar tjänster på grundvård inom sitt område
-Sjukhustjänster
-Hälsocentraler


Så här beskriver närvårdare Pernilla Nilsson sitt arbete på Lönneberga i Ingå:

"På Lönneberga i glada Ingå jobbar vi gemensamt för att erbjuda såväl mångsidig som meningsfull sysselsättning i vardagen. Vi är belägna intill vacker havsmiljö med en lättillgänglig naturstig som lämpar sig även för rörelse med olika hjälpmedel. Vi har en förman som stöder oss i arbetet, och möjligheter att utveckla sitt kunnande finns alltid där. Jag gillar utmaningar, och på arbetsplatsen har jag fått ansvarsområden som gör att den personliga utvecklingen ständigt rullar på och jag känner att mitt arbete är uppskattat."


Pletågär men viktig info:

Behörighetskravet är färdig hälsovårdare, sjukskötare, närvårdare eller studerande med tillräckligt många studiepoäng enligt följande:

- hälsovårdare 160 sp
- sjukskötare 140 sp
- närvårdare 60 sp

Minimigrundlönen för närvårdare är 2460,20 €/kk, sjukskötare 2988,38 €/kk, hälovårdare 2988,38 €/kk. Den slutgiltiga lönen bestäms enligt arbetsuppgifterna + eventuella erfarenhetstillägg

Vi förutsätter vaccinationsskydd i enlighet med §48 i lagen om smittsamma sjukdomar samt intyg över tuberkulosutredning enligt §55.

Från och med den 1.1.2024 bör anställda före mottagandet av uppgiften uppvisa ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om tillsyn inom social- och hälsovården (741/2023) 28 §.

I Västra Nylands välfärdsområde begärs ett narkotikatest av den person som valts till en tjänst/arbetsplats genom slumpmässigt urval enligt rusmedelsprogrammet.


Välkommen med i vårt glada gäng — vi väntar ivrigt på din ansökan!

Yhteystiedot

Ytterligare upplysningar ger:

HR-specialist Michaela Hagelin, michaela.hagelin@luvn.fi, 0401374351

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Tutustu työnantajaan