Sjukskötare, närvårdare, Pargas och Kimitoön, hemvård och serviceboende med heldygnsomsorg

Hakuaika päättyy  21.6.2024 23:59

Är du en sjukskötare, närvårdare eller omvårdnadsbiträde som trivs i ett mångsidigt och människonära vårdarbete och vill arbeta i Pargas eller på Kimitoön? Om du svarade ja, kom på jobb till oss på tjänster för äldre!

Pargas:
Hemvården i centrala Pargas är uppdelad i tre enheter; utvärderings- och hemförlovningsteamet, Parsby hemvård och Tennby hemvård. I Parsbys team Södra och Västra arbetar cirka 20 anställda. Parsby hemvård har ungefär 100 kunder. I Tennbys team Norra och Östra arbetar cirka 25 anställda. Tennby hemvård har totalt drygt 100 kunder.

I Södra och Västra teamet arbetar en sjukskötare per team. I Norra och Östra teamet arbetar två sjukskötaren per team. Förutom sjukskötare arbetar även närvårdare, omvårdnadsbiträden och en ansvarig handledare som fungerar som chef i teamen. Det finns också läroavtalsstuderanden i teamen. Sjukskötarens roll, förutom vårdarbete, är att vägleda närvårdarnas och omvårdnadsbiträdenas arbete samt att stödja teamet i kundarbetet. Tillsammans bildar teamen en arbetsgemenskap där alla strävar efter att hjälpa varandra, oavsett team. Arbetsplatsens atmosfär är god och öppen diskussion och skratt är en del av vardagen på jobbet.

Bussförbindelserna från Åbo och S:t Karins är bra. Närmaste busshållplats ligger cirka 20 meter från hemvårdens kontor. Busstationen är ett stenkast bort. Bussförbindelserna till resten av skärgården är också bra.

Nagu och Korpo hemvård fungerar som en enhet med två olika team. Nagu och Korpo hemvård arbetar som en enhet; med två olika team. Vi sätter tyngdpunkt på personcentrerad- och resursförstärkande vård. I hemvården får du möjligheten att arbeta självständigt med tryggheten att vårt kunniga team alltid finns tillgängligt för stöd och reflektion. Arbetsbilden är mångsidig och ingen dag är en annan lik. Vi har tjänstebil till förfogande. För att nå ut till våra kunder är körkort nödvändigt.

Aftonro och Fridhem är dygnet runt-serviceboendeenheter som sköter om hemvården på Iniö och Houtskär. Vår personal arbetar flexibelt inom både boendeservice och hemvård och bildar en gemensam arbetsgrupp. Vi erbjuder mångsidigt arbete inom äldrevårdsteamet. Arbetet är självständigt och varierande och kundernas välbefinnande är i fokus för oss. Om du behöver hjälp med att hitta bostad i närheten, hjälper vi gärna till så gott vi kan.

Lediga jobb för närvarande:

Pargas centrum
Närvårdare
Närvårdare nattarbete
Sjukskötare

Pargas skärgård
Närvårdare Korpo (rekryteringstillägg 8% av lönen 6/m)

Aftonro Iniö
Närvårdare

Fridhem Houtskär
Sjukskötare

Kimitoön:
Södra Kimitoöns hemvård ligger i Dalsbruk och ansvarar för hemvården i den södra delen av Kimitoön. Vi söker en närvårdarvikarie för perioden 1.6.2024 - 31.8.2025. Arbetet kräver körkort.

Inom Egentliga Finlands välfärdsområde finns det många sommarjobb för vårdbiträden, närvårdare och sjukskötare.
Även de som är intresserade av en läroavtalsplats får gärna kontakta oss.

Vi intervjuar sökande redan under ansökningstiden.
Språkkunskapskrav för båda yrkesgrupperna:
- God skriftlig och muntlig kunskap i finska eller svenska
- Tillfredsställande skriftlig och muntlig kunskap i finska eller svenska

Behörighetskrav:
Sjuksköterska: Legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
Närvårdare: Grundexamen inom social- och hälsovården (närvårdare) eller motsvarande tidigare examen inom branschen.

Vi följer kraven enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar angående arbetstagarnas vaccinationsskydd, vilka gäller personer som arbetar i kund- och patientlokaler i verksamhetsenheterna för socialvård och hälsovård.

Den som anställs ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 28 § i lagen 741/2023 i syfte att utreda brottslig bakgrund hos personer som arbetar med äldre.

Lön:

Närvårdare:
I serviceboende från 2494,41€/m
I hemvården från 2561€/m

Sjukskötare:
I serviceboende från 2797,64€/m
I hemvården från 2919,54€/m

Utöver den uppgiftsrelaterade lönen har du möjlighet att få olika tillägg, t.ex. arbetserfarenhetstillägg (3-8%). Arbetserfarenhetstillägget betalas på basis av de tillgodoräknade arbetsåren och även arbete inom samma bransch som utförts hos andra arbetsgivare räknas med. Dessutom, om du har varit över 15 år i arbete, kan du snabbt tjäna semester enligt den högsta tabellen, upp till 38 dagar per år, vilket innebär 7,5 veckor per år.

För att främja välbefinnandet erbjuds anställda inom Varha Smartum-förmån för motion, välbefinnande, kultur eller arbetsresor. År 2024 är förmånen 250 euro.

Vi vill främja jämställdhet och likabehandling och värdesätter mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi välkomnar ansökningar från personer i olika åldrar, av olika kön samt från personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter.

Det begärs sporadiskt ett drogintyg av den som valts till en tjänst/ett arbetsförhållande i Egentliga Finlands välfärdsområde.


Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Rekryteringen för tjänster för äldre

ikapalveluidenrekry@varha.fi

tfn. 040 578 5892 (vardagar kl. 9-15)

Inlämnande av ansökan: Ansökan ska lämnas in via den elektroniska ansökningsblanketten.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Tutustu työnantajaan