Sjukskötare och närvårdare till hälsovården, bäddavdelningarna i Pargas, längre och kortare vikariat - Paraisten kaupunki

Sjukskötare och närvårdare till hälsovården, bäddavdelningarna i Pargas.
Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat

Pargas stad ledigförklarar följande vikariat inom social- och hälsovården:

SJUKSKÖTARE OCH NÄRVÅRDARE till hälsovården i Pargas. Fortlöpande rekrytering till längre och kortare vikariat som sjukskötare och närvårdare (korttidsvikariat och andra vikariat).

Behörighetsvillkor för sjukskötare: Sjukskötarexamen samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Vi förutsätter att personer har det vaccinskydd som lagen om smittosamma sjukdomar §48 förutsätter.
Vikariaten kan även sökas av vårdstuderande och av andra yrkespersoner inom hälsovården.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp.
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med konkurrenskraftig lön i en modern verksamhetsmiljö.
Registrera dig i vårt vikarieregister och fyll i en ansökan genom länken nedan (sök arbetsplats). Vi kontaktar dig sedan för att komma överens om en tid till intervju.
När du kommer på intervju, ta identitetsbeviset och dina examens- och arbetsintyg i original med dig. Om du är studerande, ta ett utdrag ur studieregistret med dig.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Jaana Orava, akut och rehabiliterande bäddavdelning tfn 040 488 5524 eller
avdelningsskötare Sari Gustafsson, Malmkulla bäddavdelning puh. 040 488 5843 eller
tf. vårdchef Janette Sundqvist, puh. 040 488 5503
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnummer 205372.
Ansökan med relevanta intyg kan även inlämnas till Pargas hälsovårdscentral/ Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas eller halsocentralen@pargas.fi

Pargas stad, Social- och hälsovård
Adress: Vapparvägen 15 a, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.