Sjukskötare, Regnbågen - Sipoon kunta

Är du genuint intresserad av att arbeta med äldre? Är du bra på växelverkan och på att bemöta olika människor? Vi behöver just dig! Kom och jobba som sjukskötare med oss!

Vi söker nu två SJUKSKÖTARE för ordinarie uppgifter. Arbetet inleds 15.3.2021 eller enligt överenskommelse.

Som sjukskötare har du tvåskiftsarbete. En del av våra kunder talar finska som förstaspråk, så i det här arbetet har du nytta av att kunna språket. Låt dock inte språkkravet avskräcka dig. Hos oss blir dina kunskaper i finska snabbt bättre! Vi erbjuder dig också en möjlighet att utveckla dina språkkunskaper.

Regnbågen i Nickby i Sibbo är ett hemtrevligt vårdhem med 32 platser för äldre. Vi fungerar också som en stödenhet för terminalvården och ger vår personal specialutbildning inom terminalvården. Enhetens verksamhetsidé baserar sig på att de boende ska kunna uppleva en individuellt anpassad, högklassig och aktiv vardag. De boendes närmaste är en naturlig del av vår gemenskap. Vår kunniga och entusiastiska personal är uppmuntrande och självstyrande i arbetet. Vi uppskattar varandras kunnande och vill utveckla och lära oss nya saker tillsammans. Vi ser mångfalden som en resurs, rikedom och möjlighet.

Behörighetskraven för uppgiften är sjukskötarexamen på yrkeshögskolenivå eller tidigare examen på institutsnivå samt lämplighet för uppgiften. Därutöver förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. Kännedom om äldreomsorgsarbete och terminalvård samt arbetserfarenhet på branschen räknas som merit. Om sökande som uppfyller behörighetskraven saknas, beaktas även studerande som håller på att utexamineras som sjukskötare.

Villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt AKTA och prövotiden är sex månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 564,13 euro + eventuella tillägg. Den som väljs ska uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningarna ska lämnas in senast 1.3.2021 kl. 16 via nedanstående länk. Den sökande ska registrera sig och skapa en arbetssökandeprofil i Kommunrekry (https://www.kuntarekry.fi/se/arbetsgivarna/sibbo-kommun/). Vi bjuder in kandidaterna till intervju personligen. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/servicekanal/regnbagen/
https://www.facebook.com/HoivayksikkoSateenkaari

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppgiften ger (före 19.2.) avdelningsskötare Mira Pajunen 040 191 4510 eller mira.pajunen(a)sibbo.fi.

Social- och hälsovårdsavdelningen, Service för äldre
Adress: Jussasvägen 14 B, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Savuton työpaikka Sibbo kommun - Vastuullinen kesätyönantaja