Sjukskötare, reservperson - Siuntion kunta

Ansökningstiden är förlängd.
Trivs du med omväxlande arbetsuppgifter i olika miljöer? Vi söker till Sjundeås seniorservice-enheter (bäddavdelning, serviceboendeenheter och hemvården) pålitlig och varmhjärtad sjukskötare till ordinarie arbetsförhållande.

Till reservpersonens uppgifter hör att vikariera personalen vid kortvariga frånvaron huvudsakligen i morgon- och kvällsskift.

Till sjukskötarens arbete hör bland annat att planera vårdarbetet och följa upp effekten, planera och genomföra läkemedelsbehandling, att vidta vårdåtgärder och utföra undersökningar. Sjukskötaren arbetar som ledare för sitt team och får utföra ett självständigt och ansvarsfullt arbete. Vi erbjuder dig god inskolning, flexibel planering av arbetsskift och ett fint arbetsklimat.

Utbildning och arbetserfarenhet som förutsätts:
Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Utöver den formella behörigheten önskar vi att du har ett kreativt arbetsgrepp med ansvar för individen.
I befattningen förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För befattningen tillämpas sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter fås av vårdservicechef Lillemor Forsén, tfn 044 386 1272, e-post lillemor.forsen@siuntio.fi

Lär dig mer om oss

Siuntion kunta, Grundtrygghetsavdelningen, Äldreomsorgens resultatområde

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.


Adress: Charlotta Lönnqvist väg 1-5, 02580 Siuntio

Sinulle suositellut työpaikat